Missie en Visie

Als vervolg op een succesvol ESF dossier Duurzaam Loopbaanbeleid, zet Warnez op vandaag in op opleiding voor medewerkers. Wij dienden hiervoor een dossier 21ste eeuwse vaardigheden in. Onze opleidingen focussen hierbinnen op communicatie, samenwerken, taal, leiderschap en digitalisering. Voor dit project werd € 38.347,50 steun goedgekeurd door het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams cofinancieringsfonds.

Missie

Get Potatoed, samen dé aardappel aanbieden  - van gezonde snelle hap tot gastronomische delicatesse.

Visie

We willen de passie voor de aardappel doorgeven via enthousiaste partners tot bij de consument. We doen dit door te investeren in lange-termijn relaties met telers en klanten waarbij we voor ieder een fair share nastreven. Voor onze medewerkers creëren we de mogelijkheid om zich te ontplooien in een stimulerende omgeving. Dit met een puur natuur product.

Sample Quote

Onze strategie is gericht op zowel productinnovatie, continuïteit en kwaliteit. Zo streeft Warnez ernaar om te blijven groeien en een toegevoegde waarde te creëren.”

Waarden bij Warnez

Fierheid Fierheid Flexibiliteit Flexibiliteit Toewijding Toewijding Durf Durf Integriteit Integriteit