Certificaten

Voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn zeer belangrijk bij Warnez.
Het is dan ook zo dat Warnez voldoet aan diverse strikte voorwaarden.
Hierdoor is Warnez bij verschillende instanties gecertificeerd.

KWALITEIT OP ALLE NIVEAUS DUURZAAMHEID

Download

AUTOCONTROLE (FAVV-certificaat):

Deze erkent dat onze aardappelen in alle stadia van de productie voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid, alsook het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.
Ga naar de website www.favv.be


Download

BIO 2 (Biologische productiemethode):

Dit certificaat erkent dat wij ons onderwerpen aan strenge controles en voldoen aan de vastgestelde voorschriften.
Ga naar de website www.tuv-nord-integra.com


Download

GLOBAL G.A.P (Good Agricultural Practices) :

Dit certificatieproces situeert zich op het niveau van de aardappelteelt, zowel eigen als van de telers waarmee we samenwerken.
Ga naar de website www.globalgap.org


Download

IFS:

De IFS is een organisatie van handelsbedrijven en industriële ondernemingen met een gemeenschappelijk
doel. Ze controleren aan de hand van uniforme standaards of de productie en diensten van
hun producenten, logistieke ondernemingen en brokers/agenturen in staat zijn om een product, dat
aan de voedselveiligheidsvoorschriften en klantspecificaties voldoet,te produceren of te behandelen.